Norsk Engelsksetterklubb

Sat01202018

Oppdatert03:08:39 PM

Valg av nytt NESK-styre 2016

Valgkomiteen vil minne om fristen, som er den 31. desember, for innsendelse av forslag til kandidater til nytt NESK-styre. Nytt styre velges på klubbens generalforsamling 27. april 2016. Valgkomiteens arbeid, som er nedfelt i klubbens lover paragraf 3-3, sier blant annet: "Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 31. desember før 

Les mer …

Årsberetningen 2014

Årsberetningen 2014

Generalforsamling 29. april

es tymerkeStyret i NESK vil minne om at årets Generalforsamling avholdes onsdag 29. april på Mortens Kro.
Nærmere program vil følge med innkallingen.

 

Følg oss på

facebook 2015 logo detail    
 instagram