1. AK Jøtulhåggets Gaisa.

Nettopp fylte 3 år, Jøtulhåggets Gaisa(Viroas Line111/Heegårds Engo) ble premiert med 1.pr AK på Buskerud JFF sin Geiloprøve og fikk dermed VK biletten.

Eier: Anne Brobakken.

NESK gratulerer!