1.AK til Sognexpressen`Sue.

Sognexpressen’Sue

På Rugdeprøven Os 2, 26/11 oppnådde Sognexpressen’Sue (Sognexpressen’s Diana /Østheia’s Pep av Sørbølfjellet) 1.AK
Eier Anne Cathrine Wie
Oppdretter Robert og Marita Lorentzen Brenden

NESK gratulerer!