10. april: Kl. 19.00-21.00 Drop in, ro i oppflukt

Instruktør A-G Sætrang, Østfold Kennel og Fuglehundsenter, påmelding; agzrang@online.no