19.04 – Generalforsamling digitalt

Generalforsamling 19. april – avholdes digitalt

 

Generalforsamlingen i NESK avholdes 19. april kl. 18:30. Det gleder oss stort å meddele at vi i år vil arrangere digital Generalforsamling. Alle medlemmer kan nå delta på like vilkår landet rundt å stemme i valget og øvrige saker som er til behandling.

Innkallingen vil skje pr epost og det er derfor viktig at epostadressen din som er registrert på nkk.no «min side» er oppdatert.

Se informasjon fra valgkomitéen nedenfor. Frist for innsendelse av forslag på kandidater være 23. februar. Da skal forslagene være valgkomiteen i hende.

Informasjon om NESK valg 2023 

Styret i NESK