20.-22.08 Ringebuprøven

Velkommen til Ringebu-prøven 20-22 august. Det blir 2-dagers VK med kvalifisering søndag og finale mandag.
Treningsparti lørdag med instruksjon. Max 14 deltakere. 10 plasser er forbeholdt engelsk setter. TRENINGSPARTIET ER FULLTEGNET.
Påmelding til prøven gjennom nkk.no, minside. Spørsmål kan rettes til prøveleder: Anne-Grethe Sætrang, 95851399, mail :agzrang@online.no.

Det har vært godt besatt med ryper i terrengene de siste år. Alle terreng går ut fra Friisvegen og er oversiktlige og fine.

HUSK Å TA MED SAUEBEVIS !

Sekretariat, innkvartering og opprop hver dag kl. 8.00 på Friisvegen Turistsenter, Måsaplassen. www.friisvegen.no Telefon: 995 39 110 ELLER 450 43 162
Jegermiddag søndag kl.19:00 på Friisvegen Turistsenter. Påmelding innen søndag morgen kl. 8.00 i