21–23. september: Norsk Derby

Hjerkinn. Påm.frist 1. mai. Web påmelding www.nkk.no kontakt Ingrid Margrethe Bjåen, ingrid@hovden.com