21–23. september: Jaktprøve

Hjerkinn. Påm.frist 3. sept. Webpåmelding www.nkk.no Kontakt: Ellen Bakke Dobloug, ellenbd@online.no