22.04 – Generalforsamling

Generalforsamlingen finner sted onsdag 22. april kl. 18 på Mortens Kro, utenfor Oslo.
Fullstendig saksunderlag vil bli lagt ut her på nesk.no senest 3 uker før generalforsamlingen. Det har tidligere vært annonsert frist 15. januar for innsending av forslag til kandidater til styre og valgkomite. På årsmøte i april 2019 ble det vedtatt nye lover hvor frister for innsending av forslag til kandidater til valget og saker til generalforsamlingen ble endret til senest 8 uker før møtedato.

 

  • Forslag til kandidater fortsatt kan sendes valgkomiteen med frist senest 25. februar.
  • Forslag eller saker fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamling må være styret i hende senest 25. februar

NESK lover gjeldende fra 24.04.19

Artikkel fra valgkomiteen – valg i NESK 2020

Hilsen Styret i NESK