27.04.22 Generalforsamling NESK

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 

ONSDAG 27.APRIL 2022 KL 18.30

STED: Mortens Kro, Trondheimsveien 13 1481 Hagan

NESK årsberetning


Til behandling foreligger:

  1. Møtets lovlige innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen
  3. Styrets og avlsrådets årsberetning for 2021
  4. Regnskap med revisors rapport
  5. Saker til behandling
  6. Fastsettelse av medlemskontingenten for 2023
  7. Budsjett for 2022
  8. Valg

 Velkommen!

Hilsen Styret i Norsk Engelsksetterklubb.