27.04 Generalforsamling

Medlemmer av Norsk Engelsksetterklubb !

Forberedelsene til neste års generalforsamling og valg i NESK er i gang.
Forslag på personer til de «ledige» plassene»  sendes på mail til valgkomiteen ved jte-haug@online.no, kaare.norum@vktv.no eller Stein.Martinsen@hotmail.com. Forslag kan også sendes som brev til Dorthe Haugen, postboks 17, 2645 Sør-Fron.

Fristen for innsendelse av forslag på kandidater er 1. mars 2022 – 8 uker før Generalforsamlingen ihht NESKs lover.

Generalforsamlingen vil bli avholdt 27.04.22. Sted ikke bestemt. Årsbetrening med innkalling publisereses her på siden senest 8 uker før Generalforsamlingen.

Du må sjekke med vedkommende som du foreslår, at hun/han er villig til å stille opp, og dette må du som forslagsstiller bekrefte i mailen/brevet du sender valgkomiteen. Det skal vedlegges en CV på maks en A4 side med relevant informasjon om den foreslåtte kandidaten.

Valgkomiteen kommer senere tilbake med oversikt over innkomne forslag og komiteens eget forslag. Og så kommer valget: still opp, ta deg bryderiet med å avgi dine stemmer!

Hilsen Valgkomiteen