3 søsken med 1.UK

Tre avkom etter NJCH NUCH Valera`s Østavind og C.I.B NORD UCH DKV-17 Hjallabakkens Bambus har fått 1. UK i vinter.
Det er Stenvolas Poppel, Krekling og Klin Kokos. De er kun 13 måneder gamle. En fjerde i kullet er også premiert med en 3.UK.

NESK gratulerer!!