Styremøte 4. mai

Det ble avholdt styremøte 4. mai og referatet kan du lese her Styremøtereferater