7. august: Kl. 19.00–21.00 Drop in, ro i oppflukt

instruktør Grete og A-G Sætrang, Østfold Kennel og Fuglehundsenter, påmelding; agzrang@online.no