Årets engelsk setter 2022

Frist for å sende inn resultater til årets engelsk setter 2022, er 31. desember 2022.Resultater med poeng sendes pr. e-post til  Arne Hovde på arne.hovde@elvia.no med kopi til Jan Terje Haugen og Petter Steen.

Statutter for Årets Hunder finner du her:  Statutter for Årets Hunder

NESK Avlsråd har 17.november 2021 besluttet at championatpoeng oppnådd på jaktprøver vinteren 2021 ikke skal telle ved kåringen av årets hund jaktprøve og unghund i NESK 2021. Vedtaket er begrunnet i pandemisituasjonen.