Statutter for Årets Hunder

Her finner du informasjon om kriteriene for de ulike prisene for å bli årets engelsk setter. Hundeeieren er selv ansvarlig for å sende inn resultater til Avlsrådet.

NESK Avlsråd har 17.november 2021 besluttet at championatpoeng oppnådd på jaktprøver vinteren 2021 ikke skal telle ved kåringen av årets hund jaktprøve og unghund i NESK 2021. Vedtaket er begrunnet i pandemisituasjonen.

Se årets hunder her

Jaktprøve

Årets Engelsksetter, Jaktprøve
Lizzie Michelets premie og
Best i Motsatt kjønn (BIM)

Ved rangering legges deler av poengsettingene tellende til Norsk Jaktchampionat til grunn. Årets seks (6) beste resultater teller. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst «Very Good» på utstilling. Poengskalaen gjengis her:

Poengskala

 

1. premie UK 2 poeng (maks 2 x 1. UK er tellende)
1. premie UK fullkombinert 4 poeng (maks 1 x 1.UK fullkomb. er tellende)
1. premie AK 3 poeng
1. premie AK fullkombinert 5 poeng
1. premie Norsk Derby kvalifisering 2 poeng
2. premie Norsk Derby kvalifisering 1 poeng
1. premie Norsk Derby semifinale 3 poeng
2. premie Norsk Derby semifinale 2 poeng
3. premie Norsk Derby semifinale 1 poeng
1. premie Norsk Derby finale 5 poeng
2. premie Norsk Derby finale 4 poeng
3. premie Norsk Derby finale 3 poeng
4. premie Norsk Derby finale 2 poeng
5. premie Norsk Derby finale 1 poeng
1. premie Unghund Grand Prix 3 poeng
2. premie Unghund Grand Prix 2 poeng
3. premie Unghund Grand Prix 1 poeng
1. premie Sør Norsk Mesterskap 3 poeng
2. premie Sør Norsk Mesterskap 2 poeng
3. premie Sør Norsk Mesterskap 1 poeng
1. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland kval 2 poeng
2. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland kval 1 poeng
1. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland semi/finale (2 dager) 3 poeng
2. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland semi/finale (2 dager) 2 poeng
3. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland semi/finale (2 dager) 1 poeng
1. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) 4 poeng
2. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) 3 poeng
3. premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) 2 poeng
4.premie Norsk Unghund Mesterskap Lavland finale (flere enn 60 deltagere) 1 poeng
1. premie Arctic Cup kval 2 poeng
2. premie Arctic Cup kval 1 poeng
1. premie Arctic Cup semi/finale (2 dager) 3 poeng
2. premie Arctic Cup semi/finale (2 dager) 2 poeng
3. premie Arctic Cup semi/finale (2 dager) 1 poeng
1. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) 4 poeng
2. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) 3 poeng
3. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) 2 poeng
4. premie Arctic Cup finale (flere enn 60 deltagere) 1 poeng

Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1. poeng.

VK: VK Semifinale:
1. VK: 3 poeng 1. VK: 4 poeng
2. VK: 2 poeng 2. VK: 3 poeng
3. VK: 1 poeng 3. VK: 2 poeng
4. VK: 1 poeng

VK Finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell, maks 10 poeng:

Antall Poeng for

Startende 1. VK 2. VK 3. VK 4. VK 5. VK 6. VK
Inntil 30 3 2 1 0 0 0
31-40 4 3 2 1 0 0
41-50 5 4 3 2 1 0
51-60 6 5 4 3 2 1
61-70 7 6 5 4 3 2
71-80 8 7 6 5 4 3
81-90 9 8 7 6 5 4
91- 100 10 9 8 7 6 5

Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag, VK-semifinale og i VK-finale.

Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at hunden har godkjent fuglearbeid og holder klassenivå til VK i alle disipliner.

Ved lukket prøve gis det championatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse.

Det gis tilleggspoeng etter følgende skala

1. UK/AK apport 1 poeng (inntil 5 ganger)
CK 1 poeng
CACIT 2 poeng
Res. CACIT 2 poeng
ÆP Skogsfuglprøve 2 poeng

Hunden skal ikke ha noen negative bemerkninger til gemytt fra utstillinger eller jaktprøver.
Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
Hundens eier står ansvarlig for at opplysningene sendt Avlsrådet er korrekte.

Utstilling

Årets Engelsksetter, utstilling
Ing. J. Fr. Eckersbergs premie

Det er årets fire (4) beste resultater som teller. Ved poenglikhet går yngre hund foran eldre. For å komme i betraktning kreves det at hunden er jaktpremiert med minst 1.UK, 2.AK eller bedre innen frist for innsendelse av kandidatur.

Rangeringen foregår etter følgende poengskala

BIR 12 poeng*
BIM 10 poeng
2. pr. BTK/BHK 8 poeng
3. pr. BTK/BHK 6 poeng
4. pr. BTK/BHK 4 poeng

I tillegg gis 1 poeng for hver hund av samme kjønn og rase som møter på utstillingen som din hund har slått. Eiere må selv sørge for å vedlegge nødvendig dokumentasjon.

*For BIR gis det 1 poeng for hver hund av samme rase (begge kjønn) som møter på utstillingen som din hund har slått.

Hunden skal ikke ha noen negative bemerkninger til gemytt fra utstillinger eller jaktprøver.
 Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
 Hundens eier står ansvarlig for at opplysningene sendt Avlsrådet er korrekte.

Unghund

Årets Engelsksetter, unghund
Anton Raabes premie

I kvalitetsklassen (UK) er maksimum tre (3) 1.UK tellende. I tillegg oppnås poeng i de fem høystatusløpene Norsk Derby, Unghund Grand Prix, Norsk Unghund Mesterskap Lavland, Arctic Cup, Sør-Norsk Mesterskap etter gjeldende championatregler, jf ovenfor.

Ved eventuell poenglikhet vinner den hund som har færrest antall starter i kvalitetsklassen. Dette innebærer at alle starter i kvalifiseringer, semifinaler og finaler i høystatusløpene ikke skal medregnes som starter i denne sammenheng. Dersom det fortsatt er poenglikhet, vinner den yngste hund.

For å komme i betraktning kreves det at hunden har oppnådd minst «Very Good» på utstilling.
Hunden skal ikke ha noen negative bemerkninger til gemytt fra utstillinger eller jaktprøver
. Hundens eier skal være medlem i NESK og hunden skal være registrert i Norge.
 Hundens eier står ansvarlig for at opplysninger sendt Avlsrådet er korrekte.

Vedtatt NESK styre 5/3 2020