Argurknytt fra NESK

Ny NESK-butikk
Det er dessverre noen forsinkelser av leveranser i NESK-butikken så dere må ha litt tålmodighet i sommer»varmen». Vi skal holde dere orientert.

Forslag om Apportcup i NESK
Vi har fått inn forslag om apportcup i NESK. Det er økende interesse for apport blant engelsk settereiere og styret ser positivt på dette. Forslaget ble etter styremøtet 28.06 oversendt avlsrådet for vurdering og sendes tilbake til styret for behandling over sommeren. Apportcupen vil dermed ikke kunne gjelde for inneværende år, men evt. fra og med 2023.

Vi ønsker våre medlemmer fortsatt god sommer!