Andreas Halsa

Avstemming – Forslag til lovendring

5.1 Innkommet forslag til lovendring fra Marte Ottesen Bakgrunn for forslag til lovendring (sitat forslagsstiller): «Bakgrunnen for forslaget er at det er et faktum, at ofte er AR sine medlemmer førstelinje-personer som blir kontaktet vedr avl og oppdrett. Således bør AR sammensetning representere mangfoldet i vår rase, samt geografiske hensyn, og kompetanse. Intensjonen med forslaget

Les mer

Avlsrådsmøtereferater

2022 Referat avlsrådsmøte 29-30 januar 2022 Referat avlsrådsmøte 05.01.2022 Referat avlsrådsmøte 20 april Referat avlsrådsmøte 11. mai Referat avlsrådsmøte 22. juni Referat avlsrådsmøte 16. august 2021 Referat avlsrådsmøte 17.11.2021 Referat avlsrådsmøte 01.09.2021 Referat avlsrådsmøte 16.06.2021 Referat avlsrådsmøte 24.02.2021 2020 Referat Nordfjeld_11 januar 2020 Referat avlsrådsmøte_18 februar 2020 Referat avlsrådsmøte_31 mars 2020 Referat avlsrådsmøte 26.05.2020 Referat

Les mer