Avtale er inngått med Pyramidion.

Norsk Gordonsetterklubb (NGK) og Norsk Engelsksetterklubb (NESK) har innledet et samarbeid som har som intensjon å gjennomføre et forskningsprosjekt hvor målet er å fremskaffe ytterligere kunnskap om helserelaterte utfordringer i de respektive rasene. Prosjektet skal gjennomføres ved NMBU med Frode Lingaas som prosjektleder og skal fokusere på de arvelige sykdommene kloløsning, atopi og tyroksinmangel. NESK har i tillegg igangsatt et arbeid for å identifisere hvorvidt det er andre arvelige sykdommer som NESK ønsker å prioritere i prosjektet.

Følgende rapporter/tall er avtalt utlevert fra Pyramidion:

  • Topp 15 sykdomsdiagnoser(vaksiner og profylaktiske behandlinger er selektert ut) for:  2019, 2020, 2021,2022(til 07.06.22)
  • Topp 15 sykdomsdiagnoser i aldersgruppe 0-3 år, år 2021

 

Antall stilte diagnoser for 2021:

o   HypotyreoseAtopi og relaterte diagnoser med mulighet for å se aldersfordeling

o   Klokapselløsning ( sml med Gordon setter )

o   Mastcelleneoplasi

o   Spondylose i aldersgruppe 0-3 år

o   Spondylose alle aldersgrupper

o   Osteochondrose

NESK har inngått avtale med DyreID som drifter Pyramidion. Pyramidion er et diagnoseregister som anslagsvis brukes av 80-90 % av landets veterinærer. Pyramidions database er en samling av diagnoser stilt av veterinær og gir muligheter for anonymisert helsestatistikk for hund og katt. Dette er et ledd i oppstartsfasen på fellesprosjektet vi har sammen med NGK og NMBU.

Vi oppfordrer engelsk settereiere til fortsatt å rapportere inn sykdommer til NESK avlsråd.