C.I.B NORD UCH DKV-17 Hjallabakkens Bambus Norsk Jakt Champion kombinert!

Hjallabakken`s Bambus

C.I.B NORD UCH DKV-17 Hjallabakkens Bambus (NJCH Simo`s Johsi – C.I.B NORD UCH DKVV-17 Hjallabakken`s Ruccola) ble i helgen Norsk Jakt Champion Kombinert med 1.AK på Røros og 1AK apport i sommer.

Eier: Sofie Søli Ottesen.

NESK gratulerer!