Meld deg på EM for ES i Frankrike

EM for engelsksetter går av stabelen 1. – 4. april i området ved Bapaume nord i Frankrike.

«Jaktklasse» tilnærmet VK-løp på lavland i Norden/Norge 1.-2. april og Grande Quete (stort søksformat) 3.-4. april.

For å stille lag for Norge må det være to til fire hunder i den enkelte klasse. Hvis liten interesse, kan man stille alene, men da kun for eventuell individuell premiering.

Hunder må være norskeide siste 12 mnd. og registrert i NKK uansett opprinnelsesland. Den må også ha gyldig rabiesvaksine og europeisk hundepass. Kopi av registreringsbevis, vaksinasjonsattest og hundepass med ID-legitimasjon må sendes scannet som vedlegg sammen med påmeldingen. Hvis fører er annen person enn eier, må det også oppgis.

Minimumskvalifikasjoner

  • Hunden må ha fylt 24 måneder og ikke være eldre enn 9 år
  • Minimum ha oppnådd 1. AK (Excellent) på markprøve/lavland i Norge, Sverige, Danmark, Finland, eller i Europa for øvrig arrangert etter FCI sine regler.
  • Oppnådde resultater listes opp med prøvested, dato og premiegrad, som vedlegges påmeldingsmail, sammen med kopi av registreringsbevis, hundepass, rabiesvaksine og ID-bekreftelse.
  • Rasetypisk stil under arbeid, presisjon, høy intensitet, fart og reviering i motvind blir lagt stor vekt på i de internasjonale mesterskapene.
  • Eier må være medlem i NESK og ha betalt kontingent for 2018.

Kandidater kan melde seg på ved å sende e-post innen 18. mars til Avlsrådet v/Arne Hovde arne.hovde@eidsiva.no, med kopi til arne.hovde@gmail.com og avlsradet@nesk.no.