Engelsk setter nr 3 på populær listen til NKK

Hvert år utarbeider NKK statistikk på de mest registrerte rasene i landet. Avl og oppdrett av rasehunder er et viktig fundament i Norsk Kennel Klubs virksomhet. I 2018 ble det registrert 27.628 hunder, det omlag tusen flere enn i 2017.

På tredjeplassen finner vi engelsk setter, en fantastisk fuglehund. En energisk og svært utholdende rase som trenger masse mosjon for å trives, men en ypperlig familiehund for mennesker som er glad i å ferdes mye ute i naturen.

Les mer om dette på NKK www.nkk.no/aktuelt/border-collie-pa-topp-article141638-985.html

NESK er stolt over å komme så høyt på denne liste.