Er du fra Østfold?

Er du fra Østfold?

….eller bor i Østfold og har lyst til å være medlemmenes kontaktpunkt for distriktet samt  bidra til aktiviteter og arrangementer i Østfold? NESK søker ny distriktskontakt (DK) for området, men samarbeid med DK fra andre distrikt kan være en god løsning. Er dere to som kan samarbeide om oppgaven så er det ikke noe hinder. Ta kontakt med styrets DK ansvarlige: Anne Chatrine Wie anne.cathrine@mail.com eller Ingeborg Sjurseth  ingeborg.sjurseth@outlook.com