Europa Championatet for Engelsksettere.

Europa Championatet for Engelsksettere finner sted i Nis, Serbia i mars. Grande Quete 21-22. mars og Quete de Chasse 23-24. mars.

Mer info kommer.