Feilregistrert PRA status på NESK avlshund

NESK avlshund Berkjestølen’s Jack Bono har siden november 2015 stått registrert som PRA fri i DogWeb. Hunden fikk tatt en gentest i 2015, denne viste at hunden var PRA bærer. NKK vedgår i uke 24 i år, at feil data ble lagt inn i Dogweb.

Berkjestølens Jack Bono er paret med ni tisper, der tre er PRA bærere. Alle tispeeierne har selvfølgelig forholdt seg til at hannhunden var PRA negativ, og har helt uforskyldt kommet i skade for potensielt å avle PRA affiserte hunder. Oppdretterne har fulgt gjeldende regler og rutiner samt hatt fullstendig tillit til den informasjonen som er registrert og publisert i Dogweb.

NKK har sendt ut informasjon til tispeeiere og valpekjøpere. NESK informerte straks de tre tispeeiere med bærere da de ble kjent med saken. Ved affisert avkom vil NESK ta ansvar og følge opp eier og aktuell hund etter beste evne.

Avlsrådet i NESK har tatt saken opp med NKK og bedt om en redegjørelse for rutiner ved innlegging av helsedata i Dogweb.