Fuglehundtinget – oppklaring

Styret i NESK er blitt oppfordret av noen medlemmer om å redegjøre for hvorfor NESK sine representanter valgte å forlate Fuglehundtinget under behandlingen av Malviksaken. Under følger vår redegjørelse for dette.

Bakgrunnen for at NESK valgte å forlate salen under behandlingen av Malviksaken er fordi NESK har tradisjon for, og styrevedtak om ikke å velge side i en situasjon med uenighet mellom eksisterende distriktklubber og en potensiell ny medlemsklubb.

Dette i respekt for NESK-medlemmer som svært ofte også er medlemmer i de aktuelle distriktsklubber.

I dette tilfellet hadde Malvik Fuglehundklub søkt om opptak i FKF, noe to tilstøtende distriktsklubber (Nordenfjeldske Fuglehundklubb og Inn-Tøndelag Fuglehundklubb) var mot.

Med bakgrunn i at FKF’s lover krever 2/3 tilslutning i denne saken, dvs. 2/3 positive stemmer av det totale antall stemmeberettigede, medførte en blank stemme at muligheten for å oppnå 2/3 flertall ble redusert.  En blank stemme ville derfor i praksis medføre at disse «registreres som mot».

NESK sine representanter valgte derfor å forlate salen før avstemning i denne saken. Gjennom å gjøre dette ble det totale antallet stemmeberettigede redusert, og våre «blanke stemmer ble gjennom dette nøytralisert». 

Som det kommer frem av referatet fra Fuglehundtinget ble resultatet av avstemningen at Malvik Fuglehundklubb ble tatt opp som medlem i FKF. NESK ønsker selvsagt Malvik Fuglehundklubb velkommen som medlemsklubb i FKF. NESK ser frem til å samarbeide med Malvik FK og deres medlemmer og tillitsvalgte i vårt arbeid for å forbedre engelsk setterens utvikling og foredling som jakthund på lik linje med at vi samarbeider med alle andre distriktsklubber i Norge. 

Styret i NESK