Digital generalforsamling 2020 i NESK

Grunnet den pågående pandemien blir årets generalforsamling arrangert på Teams den 17. mars kl. 18.00. Valg vil også foregå elektronisk. Innkommende saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. mars. Saker kan sendes til ivemel@online.no

For påmelding må du skrive inn navn, medlemsnummer og epostadresse. Det er viktig at medlemskontigenten er betalt og at påmeldingen er gjort innen 13. mars. Betalende medlemmer vil motta en epost med link til generalforsamlingen, samt link til side for valg. Den e-posten sendes i forkant av møtet.

Meld deg på til digitalt årsmøte innen 13. mars

Påmeldingen er avsluttet.

Årsberetningen ligger her.