Digital generalforsamling 2020 i NESK

Grunnet den pågående pandemien blir årets generalforsamling arrangert på Teams den 17. mars kl. 18.00. Valg vil også foregå elektronisk. Innkommende saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest 10. mars. Saker kan sendes til ivemel@online.no

For påmelding må du skrive inn navn, medlemsnummer og epostadresse. Det er viktig at medlemskontigenten er betalt og at påmeldingen er gjort innen 1. mars. Betalende medlemmer vil motta en epost med link til generalforsamlingen, samt link til side for valg. Den e-posten sendes i forkant av møtet.

Meld deg på til digitalt årsmøte innen 1. mars

Påmelding til digitalt årsmøte
Medlemsnummeret finner du på din side hos NKK
Avkrysningsbokser