Generalforsamlingen 19. august avlyst

NESK viser til innkalling til generalforsamling som var berammet til den 19 august 2020  kl. 18:00 på Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen.

Grunnet den negative utviklingen med en urovekkende økning i smittespredningen av Covid 19 flere steder i landet, og fordi myndighetene og flere arbeidsgivere har oppfordret befolkningen til å unngå unødvendige reiser, har styret i NESK besluttet å avlyse møtet den 19 august.

Da det pr. dato er helt umulig å fastsette dato for ny generalforsamling , vil avstemming vedrørende styrets innstilling om å yte lån til NKK på inntil Kr. 300.000,- (se sak fra innkalling) gjennomføres elektronisk. Vi vil komme tilbake til hvordan dette skal gjennomføres.

Styret vil i tillegg gjøre nye undersøkelser i forhold til hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre generalforsamlingen elektronisk. Dersom det av formelle grunner ikke kan gjennomføres valg elektronisk, har imidlertid det sittende styret sagt seg villig til å fortsette sine verv inntil ny generalforsamling kan gjennomføres.

Vi beklager at Generalforsamlingen ikke kan gjennomføres som forutsatt.