HD-indeks i DogWeb

NKK har etter en periode med feilsøking og kvalitetssikring gjeninnført HD-indeksen i DogWeb og skriver på sine nettsider at HD-indeksen nå er klar til bruk.

NESK har fått flere innspill og meldinger om at indeksen for vår rase fremdeles ser ut til å inneholde feil. NESK ønsker derfor å avvente bruk av indeksen inntil videre.

Vi ønsker også at medlemmer formidler til oss om de finner feil eller oppsiktsvekkende resultater i HD-indeksen. Informasjonen sendes til avlsradet@nesk.no. Dette vil videreformidles til NKK.

NKK har etablert en gruppe som skal arbeide med flere aspekter ved HD-problemstillingen. Denne gruppen skal formidle bekymringer/utfordringer/problemstillinger fra de ulike miljøene inn til NKK sentralt, samt være ressurspersoner med tanke på HD ute i miljøene. I denne gruppa sitter blant annet NESK avlsrådmedlem Birgit Ranheim.

Nesk avlsråd