Hører du ikke hva jeg sier? Døvehet hos engelske settere.

Hører du ikke hva jeg sier, er en norsk film fra 1990-tallet! Men vi har individer i rasen vår som ikke hører, og vil gjerne jobbe med å kartlegge omfanget.

Avlsrådet ønsker å kartlegge forekomsten av døve engelske settere. Det er tidligere meldt inn noen tilfeller til avlsrådet, men vi ser fra tid til annen at det publiseres innlegg om døve hunder på sosiale medier og vil gjerne få informasjon om disse og andre døve hunder fra eier eller oppdretter.
Vi oppfordrer oppdrettere og valpekjøpere å sende oss informasjon om døve hunder. Vi ønsker informasjon om både nålevende hunder, og hunder som er døde, for å få en  oversikt over hvor utbredt dette er i rasen vår. Meld fra til avlsradet@nesk.no og aller helst sammen med en veterinærattest hvis det er mulig.