Informasjon til prøvearrangører og deltakere vedrørende avlyste prøver/refusjon startkontingent

Se vedlagt brev fra FKF under her, som raseklubbene har mottatt, angående tilbakebetaling av startkontingent på vinterens prøver.

Info til klubber og deltakere pr. 25. mars 2020