Innkalling til Generalforsamling i NESK 22. april

Generalforsamlingen finner sted onsdag 22. april kl. 18 på Mortens Kro, utenfor Oslo.
Fullstendig saksunderlag finner dere i linkene under.  Der vil dere finne årsberetningen for 2019, dokumenter vedrørende valg og fullmakter.
Vi velger inntil videre å opprettholde tid og sted for generalforsamlingen, men pga situasjonen med coronaviruset, kan det bli endringer. Vi vil holde dere oppdatere her på siden.

Hilsen Styret i NESK

 

Praktiske opplysninger til deltakere på Generalforsamling

·         Vi ber om at alle som skal delta på Generalforsamlingen selv tar med tilsendt årsberetning eller utskrift av dokumentene fra klubbens nettside.

·         Les igjennom og sett deg inn i rapporter, dokumenter, innstillinger osv. før møtet.

·         Det vil ikke foregå høytlesing under møtet.

·         Møt i god tid i møtesalen for registrering og kontroll av fullmakter.

·         Godkjente fullmakter kan bare benyttes av medlem med stemmerett.

·         Medlemmer som har avgitt forhåndsstemme, kan ikke stemme en gang til under valg.

·         Registreringen starter kl.17.00. Vær ute i god tid så møtet kan starte presis.

·         Ved registreringen får du utlevert stemmekort og stemmesedler.

 

 NESK årsberetning 2019

Informasjon-om-fullmakt-og-forhåndsstemmer-til-Generalforsamlingen-i-NESK-2020

Forhandsstemme_-NESK-generalforsamling-2020 

Fullmakt Generalforsamling i NESK