Innmelding av valpekull

Venter du valper? Da bør du registrere kullet på NESKs valpeliste.

Meld inn valpekull her

Valpelisten er en oversikt over Engelsksetter-valper til salgs. Her kan du klikke på foreldrene for å lese mer om deres helsestatus, jaktprøve- og utstillingsresultater. Vil du se oppdretters kontaktinformasjon klikker du på plusstegnet på kullet.

Gå til valpelisten

For at kullet skal ligge på valpelisten må

  • Kullets foreldre og besteforeldre være HD-frie.
  • Kullets foreldre ha kjent PRA- og CL-status.
  • Kullets foreldre ikke være affisert av PRA eller CL.
  • Minst en av kullets foreldre være fri for PRA-
  • Minst en av kullets foreldre være fri for CL
  • Oppdretter være medlem i NESK

Avlsrådet kan i særlige tilfeller, dispensere fra kravet om HD status fri på besteforeldre ved utenlandsimport, da dette er informasjon det kan være vanskelig å fremskaffe. Dispensasjonssøknad sendes avlsradet@nesk.no

Forøvrig gjelder NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Er kullets mor eller far NESK avlshund? Da er oppføringen gratis.
For andre koster innmeldingen kr 400,-

Innmeldingen betales til

Kontonummer: 1645 05 38977
Norsk Engelsksetterklubb, Postboks 17, 2645 Sør-Fron
Merk innbetalingen med navn på kullets mor og far.

Har du spørsmål eller vil oppdatere kullet med antall valper etc.? Send e-post til avlsradet@nesk.no. Husk å legge ved kull-ID og navnet på kullets mor.

Innmelding av valper

Fyll inn feltene under og klikk på knappen nederst for å melde inn valpekullet. Kullet havner på valpelisten om kort tid.

Dersom kullets mor eller far ikke er NESK avlshund koster oppføringen kr 400,- Innmeldingen betales til kontonummer: 1645 05 38977, Norsk Engelsksetterklubb, Postboks 17, 2645 Sør-Fron. Merk innbetalingen med navn på kullets mor og far.
Legg gjerne ved kvittering på innbetaling fra nettbank (JPG, PNG eller PDF) så legges kullet ut raskere.