Lovendring for digitale årsmøter

Det vises til protokollen fra Generalforsamlingen 27. april 2022, punkt 5 b, med beslutning om lovendring som åpner for digitale årsmøter.

Norsk Kennel Klubb (NKK) har parallelt endret Lovmalen for alle klubber, som innebærer at alle klubber skal innta bestemmelser om digitale årsmøter. Endringene i NESKs lover samsvarer med NKKs lovmal for klubber.

Der er foretatt endringer i NESKs lover  § 3-1,  § 3-2,  § 3-4 og  § 4-3

NESKs lovendringer er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) (også på vegne av NKK).

Her finner dere  NESKs lover slik de nå lyder

NKKs vedtatte lovmaler

Veileder digitale årsmøter – 2022