Mankehøyde

NESK viser til debatt på Facebook og andre henvendelser angående mankehøyde på vår rase hvor vi får kritikk for ikke å ha informert medlemmene tidligere.
NESK har ikke fått noen form for informasjon fra NKKs  side om at tillegget vedr mankehøyde er fjernet fra rasestandarden. At dette skaper frustrasjon og mange spørsmål forstår vi. Engelsk setter, gordon setter og pointer er de rasene som har fått forandret kravene uten at klubbene er blitt informert. NESK er blitt kjent med endringen for vår rase gjennom et skriv til dommere autorisert på engelsk setter, sendt ut rundt 21. juni. Vi arbeider for å få finne ut hva som har skjedd i saken.