NM lag høyfjell -Startrekkefølgen er trukket

Partiliste NM lag – Partiliste NM lag

Startrekkefølgen for NM lag høyfjell er trukket:

Vi vil holde dere oppdaterert om utviklingen i NM -lag her på siden og NESK Facebook.