NM lag høyfjell 2019

ES laget NM 2018

Norsk Pointerklubb står som arrangør av NM-lag høyfjell på Kongsvold den 5. september 2019.
Påmelding med resultater og poeng sendes NESK avlsråd v/ Jan Terje Bårseth på e-post: janterjeb@gmail.com med kopi til Arne Hovde på e-post: Arne.Hovde@eidsiva.no> innen søndag 1. september 2019 kl. 20.00.

Uttaksregler for NM-lag finner du her: Uttaksregler NM lag