Laget til NM lavland 2020 er klart!

Herved følger laget for engelsksetter for NM lag lavland 2020:

Sjokolaisen av Skåpleinun (Miro – Sørbølfjellets Luca) Reg.nr: NO54020/14, eiere: Siri og Bjørn Sjurseth/fører: Bjørn Sjurseth
Hågakollen’s Fauna (Berkjestølen’s Zorro-Hågakollen’s Shakira) NO51807/10, eier/fører: Geir Pedersen
Vigdaætta’s Ike (Berkjestølen’s Alfa-Kleivskogens Qeen) NO34664/14, eier/fører: Jørn Standal

NESK ønsker laget lykke til på torsdag!