NM vinter avlyst.

NM Vinter, lag og individuelt er avlyst.  FKF besluttet dette i møte 15.mars.  Beslutningen er basert på flere forhold, bla at deltager og dommere ikke lenger kan komme fra ett stort antall norske kommuner.  Jfr innstramninger fra myndighetene 15.mars.

Smittevernlegen i Andøy kommune skriver også i en melding til HVFK, at det ansees som «stor risiko» for smittespredning ved gjennomføring av ett arrangement med deltagere fra så mange landsdeler.

Se link til NM side på HVFK for informasjon om tilbakebetaling mm.  Hvfk.org

Informasjon om øvrige prøver denne vinteren er under utarbeidelse.  (De er ikke avlyst)