Ny DK i Midt-Finnmark

Vi har vært så heldige å få inn Are Suhr som ny distriktskontakt i Finnmark. Finnmark er stort og for å dekke området på en god måte har vi valgt å sette inn en tredje DK. Are fikk sin første ES tilbake i 1983. Siden har han hatt mange engelsk settere og også noen pointere. «Men fra nå av og så lenge jeg har fuglehund blir det det definitvt engelsk setter» sier Are. Sammen med sin kone, Gerd Søderholm ohar de nå tilsammen fire engelske settere, alle hannhunder. De har tidligere drevet oppdrett av fuglehunder under kennelnavnet Ildfoten men det har de sluttet med. Are ogkona er aktive både på prøver og jakt og en og annen utstilling lokalt. Are håper på å kunne bidra til rasens fremme i Alta-regionen.

Velkommen som DK, Are!