Nye utstillingsregler fra 01.01.21

Det er kommet nye utstillingsregler fra 010.01.21.

NKKs utstillingsregler

Viktig endring fra 101.21:
11.13 Beste Hannhundklasse – BHK / Beste
Tispeklasse – BTK
Klassene er åpne for alle rasens hunder av
samme kjønn som har fått CK.
Konkurransebedømmelse – 4 plasseringer:
1BHK, 2BHK, 3BHK, 4BHK. Det er ikke tillatt å
bytte om på allerede plasserte hunder fra
konkurranseklasse i BHK/BTK (ny fra 1.1.21).
Certifikatet (cert) deles ut i BHK/BTK til beste
hund, som ikke er norsk utstillingschampion
(også til hund fra championklasse som ikke er
norsk utstillingschampion).