Nytt fra Avlsrådet: Viltfinnerindeks

Tema 2: Indekser – Viltfinnerevne

I NESK-basen (datahound.no) finner man opplysninger om hundenes egenprestasjoner. Alle kan gå inn på den enkelte hund å få opplysninger om antall stander, viltfinner- og reisindeks og andre fakta som vi finner på jaktprøvekritikkene. Det er imidlertid ikke på denne siden mulig å finne en oppstilling over den enkelte hunds prestasjoner i forhold til andre hunder.

Avlsrådet synes at det kan være hensiktsmessig at en samlet oppstilling av hundenes egenprestasjoner blir lagt ut, når disse opplysningene allikevel er tilgjengelige for oss.

Derfor legger vi nå ut en liste over de 20 beste hundene født fra 2005 og senere med høyest viltfinnerindeks. Her finner man også opplysninger om antall starter, stander og tomstander.

Klikk på bildet for å gjøre det større

Til slutt: Dette er statistikk og ingen fasit, slik at det kan være feilkilder knyttet til materialet.

Hilsen NESK Avlsråd