Nytt NESK-styre

NESK har avholdt Generalforsamling på TEAMS med digitalt valg. Det var 53 fremmøtte medlemmer. På grunn av koronasituasjonen ble det ikke avholdt Generalforsamling i 2020 og siste styret har sittet nesten et år på overtid. Nestleder Terje Strickert, styremedlemmer Stein Martinsen og Øivind Skrudal og leder av valkommiteen Petter Elvestad ble takket for innsatsen i styre og stell over flere år.
Det er første gangen NESK har gjennomført Generalforsamling og valg digitalt  og det var knyttet stor spenning til dette.  Vi må si det gikk tålelig greit. Valgresultatet er nå klart:
Valg av nestleder: Dag Kleven
Styremedlem: Kyrre Rørstad
Styremedlem: Jonny B. Åsheim
Varamedlem: Anne Cathrine Wie
Varamedlem: Ingeborg Sjurseth

Valgkomité: Stein Martinsen
Valgkomité varamedlem: Solveig Kullerud

Det nye styret består av:
Leder Iver Melby
Nestleder Dag Kleven
Styremedlem Kyrre Rørstad
Styremedlem Jonny B. Åsheim
Styremedlem Grete H. Sætrang
Varamedlem Anne Cathrine Wie
Varamedlem Ingeborg Sjurseth