Oppdatert veileder for jaktprøver fra FKF

Ny og oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver som gjelder inntil videre finner dere her : Oppdatert veileder for gjennomføring av jaktprøver fra FKF

Tiltakene er tilpasset myndighetene og er til dels innskjerpet noe på enkelte områder. Veileder vil bli tilpasset etter hvert som situasjonen i Norge endres.

Det er viktig at ALLE arrangører vurderer om de kan gjennomføre prøver iht denne veileder. Hvis ikke SKAL prøven avlyses.

  • FKF understreker viktigheten av at alle arrangører og deltagere setter seg inn i veilederen.
  • FKF understreker at dommere og deltagere fra «Ring 1 og 2 (Røde kommuner)» IKKE kan delta på prøver i regi av NKK/FKF hvis hjemstedskommune på prøvetidspunkt er «Rød». 

Det er viktig at alle følger opp tiltakene i veilederen, så langt kjenner vi ikke til at smittespredning kan spores til våre prøver, slik vil vi det skal fortsette.