Oppdretterpriser jakt

NESK sin «Oppdretterpris Jakt» ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom, samt premie gravert med «Oppdretterpris Jaktegenskaper».
Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver.

Kriterier

 • 50 prosent av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver innen kullet fyller 5 år.
  • I kull med ujevnt antall valper rundes det nedover, i.e. 3 av 7, 4 av 9, etc.
 • Det må være minimum 3 avkom i et kull for å kunne vurderes for prisen og i kull med 3-6 avkom må 3 avkom være tildelt 1. AK på jaktprøver.
 • Medlemmene er selv ansvarlige for å informere avlsrådet om kandidater innen kullet har fylt 6 år.
 • Dette må dokumenteres med sted/dato for premieringene.
 • Hundene som er kandidater til prisen, må dekke kravet om helse som er satt på våre godkjente avlshunder.
 • Når det gjelder foreldredyr kreves det at tispen er norsk født eller norsk eid.
 • Kandidater til oppdretterprisen sendes til NESK avlsråd, avlsradet@nesk.no.
 • Utdelingen av oppdretterprisen skal foregå i høytidlige former i forbindelse med NESK sin generalforsamling, jubileum eller lignende.
 • Oppretter må være medlem i NESK.

 

Historiske oppdretterpriser

Under finner du informasjon om hvem som har mottatt oppdretterprisen tidligere.

Engelsksetter Rypedalens Fia vinner av Sør-Norsk Unghundmesterskap

Rypedalens Fia til Monica Sawicz gikk til topps under Sør Norsk Unghundmesterskap i helgen. 47 hunder stilte til start fredag og 5 engelsksettere kvalifiserte seg til finalen. To fuglearbeider sikret henne topplasseringen i SNUM. Dette er den første engelsketteren til Monica som har hatt flere vorstere. NESK ønsker velkommen i klubben og gratulerer med seieren!

Les mer »

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler alle søknader etter at søknadsfristen har gått ut. Frist for innsendelse er 31. desember. Har du spørsmål? Kontakt avlsradet på e-post: avlsradet@nesk.no.* Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD og 50 % av kullsøsken skal ha kjent HD-status. Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest og skal ikke være affisert. Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet. Hunden skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (bruskløsning).


Her fyller du inn informasjon om avkommene som har oppnadd 1. AK.
Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no