Oppdretterpriser jakt

NESK sin «Oppdretterpris Jakt» ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom.
Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver.

Kriterier

  • 50 prosent av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver innen kullet fyller 5 år. For Oppdretterprisen 2021 utvider vi alderskravet til 6 år med bakgrunn i mange avlyste prøver grunnet koronapandemien.
    • I kull med ujevnt antall valper rundes det nedover, i.e. 3 av 7, 4 av 9, etc.
  • Det må være minimum 3 avkom i et kull for å kunne vurderes for prisen. I kull med 3-6 avkom må minst 3 avkom være tildelt 1. AK på jaktprøver.
  • Medlemmene er selv ansvarlige for å informere avlsrådet om kandidater innen kullet har fylt 6 år. Dette må dokumenteres med sted/dato for premieringene.
  • Hundene som er meldt inn som avkom for å kvalifisere oppdretter til prisen, må innfri samme krav til helse som de som gjelder for våre godkjente avlshunder.
  • Oppdretter/ eier av tispe skal være norsk statsborger og bosatt i Norge.
  • Kandidater til oppdretterprisen sendes til NESK avlsråd på e-post; avlsradet@nesk.no eller ved å klikke på den grønne knappen nedenfor og fylle ut skjema.
  • Utdelingen av oppdretterprisen skal foregå i høytidlige former i forbindelse med NESK sin generalforsamling, jubileum eller lignende.
  • Oppdretter må være medlem i NESK.

Søknadsskjema NESK Oppdretterpris

Søknadsskjema NESK Oppdretterpris

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler alle søknader etter at søknadsfristen har gått ut. Frist for innsendelse er 31. desember. Har du spørsmål? Kontakt avlsradet på e-post: avlsradet@nesk.no.

Oppdretter

Om kullet

Kullets mor er norskfødt og/eller norskeid
Helsekriterier
* Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD og 50 % av kullsøsken skal ha kjent HD-status. Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest og skal ikke være affisert. Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet. Hunden skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (bruskløsning).

Avkom

Annet

Maksimal filstørrelse: 50MB
Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no
Egenerklæring

 

Historiske oppdretterpriser

Under finner du informasjon om hvem som har mottatt oppdretterprisen tidligere.

Oppdretterpris Jakt.

NESK sin «Oppdretterpris Jakt» ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt diplom. Hedersbevisningen kan tildeles medlemmer som kan vise til gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på jaktprøver. Fristen for å melde inn ditt oppdrett er 31. desember 2020. Kriteriene og søknadsskjema for å søke om oppdretterpris jakt finner du her; https://www.nesk.no/oppdretterpriser-jakt/

Les mer »
Søknadsskjema NESK Oppdretterpris

Søknadsskjema NESK Oppdretterpris

Fyll ut søknadsskjemaet og klikk på knappen nederst for å sende inn. Avlsrådet behandler alle søknader etter at søknadsfristen har gått ut. Frist for innsendelse er 31. desember. Har du spørsmål? Kontakt avlsradet på e-post: avlsradet@nesk.no.

Oppdretter

Om kullet

Kullets mor er norskfødt og/eller norskeid
Helsekriterier
* Hunden og dens foreldre skal være erklært fri for HD og 50 % av kullsøsken skal ha kjent HD-status. Hunden skal ha kjent PRA-status ved gentest og skal ikke være affisert. Hunden skal ikke være bærer eller affisert av CL-genet. Hunden skal ikke lide av atopi (kroniske hudlidelser), spondylose, hypotyreose eller ha hatt osteocondrose (bruskløsning).

Avkom

Annet

Maksimal filstørrelse: 50MB
Bildet brukes til presentasjon i NESKs årsberetning, i Fuglehunden og på nesk.no
Egenerklæring