Rasespesifikk avlsstrategi for engelsk setter

Avlsrådet arbeider nå med fornyelse av RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) som for første gang ble utarbeidet i 2013/14 med gyldighet til 01.07.2021. Revidert versjon vil ha gyldighet i 5 år og det endelige dokumentet vedtas av styret før oversendlse til NKK.

Vi ønsker innspill fra medlemmene våre til aktuelle tema og eventuelle endringer som er relevante og som kan ha verdi for avl og ivaretagelse / forbedring av engelsk setterens kvaliteter.

Innspill sendes avlsrådets sekretær Andrine Wefring på mail til avlsradet@nesk.no innen onsdag 7. april.