Rasespesifikk avlstrategi (RAS) revidert

Avlsrådet har jobbet med revisjon av RAS-dokumentet (Rasespsesifikk avlstrategi) gjennom året og den foreligger nå i revidert utgave. Dokumentet beskriver mål for avl av engelsk setteren innenfor rasens populasjon, adferd, jaktegenskaper, helse og eksteriør og beskriver tiltak for å nå målene. NESK oppfordrer alle som driver avl å sette seg inn i hvilke mål som er satt følge tiltak for å nå målene.

 

Her kan du lese dokumentet:
Rasespesifikk avlstrategi for engelsk setter 2021 (RAS)

NKK om Rasespesifikk Avlstrategi -RAS