Ringvassøya`s Timo ny NUCH i NESK

Ringvassøya`s Timo til Viktor Strand fikk 1.AK på Karlsøy JFF sin prøve på Ringvassøy. Fra tidligere har Timo 1.UK. Timo er full certet og kan dermed innkassere et Norsk Utstillings Championat.

Timo er etter NUCH NJCH Limingruet`s Hi-Troll og Ringvassøya`S Zenta, oppdretter er Tor Isaksen. Timo er Viktor`s tredje champion, fra før så har Viktor Steinrabben`s Rago som er en parrings valp etter NJCH Ringvassøya`s Mikkel.

NESK gratulerer.