Ro i Oppflukt 3. – 5. august distrikt Troms

DK-Troms, Stein Martinsen planlegger kurs med tema «ro i oppflukt» for NESK medlemmer 3-5 august.
Vi kjører til Tor-Eivind Båtnes i Nordreisa for å ha en hyggelig og sosial helg med kursing i hundedressur og praktisk trening på duer.
Interesse meldes: stein.martinsen@hotmail.com