Sørnorsk mester Berkjestølen’s Tarzan

Det ble en god dag for engelsksetterne  i finalen på Sørnorsk mesterskap (SNUM). Det var ni engelsksettere som kvalifiserte seg til finalen. Vinner SNUM 2018 ble engelsksetter Berkjestølen’s Tarzan (NJCH Simo’s Johsi og NJCH Berkjestølen’s Yara), eier/fører  Samuel Larsen. På andreplass kom nok en engelsksetter; Sjøsprøyten’s Myte (N UCH N JCH Knutsvollens Hi-tex og Høgdebrotets Viva La Vida) eier: Solveig Kullerud Gonsholt , fører Per Henry Gonsholt. På tredjeplass kom IS Håkkådalen’s Cera, e/f Jan Harald Fremo og fjerdeplass B Suhlegan Niusha, e/f Axel Clausen. Dommere i finalen var Thor Bernhard Sagland og Torfinn Lyngroth.

NESK gratulerer vinnerne.

Komplett premieliste

Dreiebok SNUM 2018

Finalister SNUM Finale